cs icon en icon de icon ru icon

Dotazy

Co je to plastická chirurgie?

Plastická chirurgie se dělí na rekonstrukční a estetickou.

Rekonstrukční plastická chirurgie navrací pacientům zdraví, představuje operace rozštěpů rtů a patra, operace ruky, rekonstrukce tělesných defektů, mikrochirurgické výkony a jiné.

Estetická plastická chirurgie představuje zákroky, které upravují vzhled klienta. Vhodnými kandidáty na estetické zákroky jsou zdraví lidé s pozitivním myšlením a realistickými očekáváními.

 

Co je to předoperační konzultace a jak probíhá?

Předoperační konzultace probíhá v předem domluveném termínu - je tedy potřeba se na konzultaci předem objednat. Termín si můžete domluvit telefonicky, prostřednictvím formuláře na webu nebo e-mailem. Více informací naleznete zde.

Předoperační konzultace je osobní setkání s lékařem na klinice Aesthevita, na kterém spolu rozeberete Vaše představy a přání týkající se změn na Vašem těle. Dozvíte se vše o metodách a zákrocích, které je možné ve Vašem případě využít. Lékař zváží Vaše představy a společně si vyjasníte, co od jednotlivých zákroků můžete očekávat.

Během konzultace budete informováni o přípravě na chirurgický zákrok, o jeho provedení a následné pooperační péči. Budete poučeni o náležitostech, které je třeba zařídit a připravit si před zákrokem, ale také a o průběhu Vaší rekonvalescence.  

Konzultace probíhají v příjemných prostorách, v komorním prostředí přímo na jedné z našich klinik - podle toho, kde si klient přeje konzultaci absolvovat. Každý klient má svoji soukromou konzultaci,  při které se mu individuálně věnuje jeden z našich lékařů. Konzultace většinou trvá přibližně 30 minut, u složitějších zákroků může být delší - konzultace zde trvá cca 1 hodinu. Během konzultace si můžete (ale nemusíte) rovnou naplánovat svůj operační zákrok.

Pokud si budete jistí, že máte o zákrok zájem, pak si můžete rovnou domluvit termín zákroku. Není to ale podmínkou - pokud si zákrokem stále nejste jisti, pak  si vše můžete v klidu doma rozmyslet. Pokud se doma rozhodnete, že o operaci máte zájem, stačí nám zavolat a domluvit si termín. Kontakty naleznete zde.

Pokud budete konzultaci řešit prostřednictvím e-mailu, dostanete od nás podrobné informace písemně.

 

Kolik stojí předoperační konzultace?

Pokud chcete absolvovat konzultaci prosím kontaktujte nás a my vám sdělíme cenu nezávazné konzultace. Kontakty naleznete zde. Pro klienty, kteří se rozhodnou na základě konzultace  u nás absolvovat daný zákrok, je předoperační konzultace zcela zdarma. To znamená, že cena za konzultaci Vám bude při podpisu smlouvy a následné platbě odečtena z celkové ceny zákroku.

Je konzultace závazná?

Ne, konzultace není závazná – záleží jen na Vás, zda se na základě konzultace s lékařem pro operaci rozhodnete. Nabídneme Vám alternativy pro naplnění Vašich představ a přání, ale konečné rozhodnutí je jen na Vás.

 

Jak se na konzultaci objednám a kdo se mi bude věnovat?

Na předoperační konzultaci se setkáte přímo z jedním z našich lékařů, který s Vámi projde všechny Vaše dotazy ohledně operace, která Vás zajímá.

Na konzultaci se můžete objednat telefonicky na čísle +420 775 145 935. Předběžné konzultace je možné absolvovat i prostřednictvím e-mailové komunikace.  Napište nám, o jaký zákrok se zajímáte a společně s fotografiemi daných partií nám pošlete svůj dotaz e-mailem.

 

Jaká předoperační vyšetření je nutné absolvovat?

Před operací od Vás budeme potřebovat, abyste absolvovali určitá vyšetření, jejichž výsledky jsou důležité pro správnou a bezpečnou realizaci plastické operace.

Předoperační vyšetření si obstarává každý klient individuálně, přes svého praktického lékaře nebo internistu. Pokud pro Vás návštěva Vašeho praktického lékaře představuje z nějakého důvodu problém, můžete vyšetření absolvovat v našem zdravotnickém zařízení.

Jaká vyšetření jsou před operací potřebná?

1. Interní předoperační vyšetření - tj.  odběr krve (KO, KS, Bioch, INR, R, HBsAg, HIV, HCV) + EKG + zhodnocení internistou. Jedná se o vyšetření hodnotící Váš aktuální zdravotní stav, které je bezpodmínečně nutné pro anesteziologa, aby mohl kvalifikovaně posoudit vhodnost a bezpečnost celkové anestezie. Interní předoperační vyšetření nesmí být starší než 3 týdny před termínem operace.

2. U klientů starších než 50 let je potřebné RTG vyšetření plic.

3. U klientů před operací prsou se doporučuje sonografické (USG) vyšetření prsou.

Výsledky vyšetření je potřeba přinést s sebou v den realizace plasticko - chirurgického zákroku, aby jej naši lékaři měli před zákrokem k dispozici.

 

Jak dlouho po porodu mohu přijít na plastickou operaci?

Odpověď na tuto otázku je individuální. Vždy záleží na typu zákroku, ale obecně se dá říci, že ideální je počkat rok po porodu.

 

Jsou zákroky kosmetické chirurgie bolestivé?

Každá operace, nejen kosmetická (estetická), je spojena s pooperačními bolestmi. Každý člověk má jiný práh bolesti, proto je těžké na tuto otázku jednoznačně odpovědět. My se samozřejmě snažíme, aby bolest byla co nejvíce potlačena, proto jsou Všem klientům bezprostředně po operaci podávána analgetika.

Jakou kvalifikaci mají lékaři na klinice Aesthevita?

Všichni naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti plastické chirurgie a jsou členy České lékařské komory. Pravidelně se účastní zahraničních kongresů a neustále si rozšiřují svoji kvalifikaci, aby drželi krok s nejnovějšími trendy. Přečtěte si více o našem týmu zde.

 

Jak zjistím, který lékař bude zákrok provádět, můžu si zvolit lékaře?

Pokud máte zájem, aby operaci prováděl vybraný chirurg, není pro nás problém Vašemu přání vyhovět. Každý pacient má samozřejmě právo zvolit si chirurga pro svoji operaci. Pokud volbu chirurga necháte na nás, vybereme pro Vás lékaře, který má s daným zákrokem nejvíce zkušeností, aby byl výsledek jeho práce co nejlepší.

Jak probíhá předoperační příprava?

1. Zákroky realizované v lokální anestezii (v místním znecitlivění) nevyžadují žádnou zvláštní předoperační přípravu. Klient před zákrokem ani nemusí být nalačno.

2. Před zákrokem realizovaným v analgosedaci, nebo v celkové anestezii (v uspání), musí být klient ráno nalačno, což znamená, že od půlnoci nesmí ani jíst ani pít.

V indikovaných případechv rámci prevence trombo - embolické choroby, při celkové anestezii,  je klientovi večer před operací aplikována podkožní injekce nízkomolekulárního heparinu, a to buď v našem zdravotnickém zařízení, nebo si klient může podkožní injekci po jednoduché instruktáži aplikovat sám.

Pokud klient užívá léky snižující srážlivost krve (Anopyrin, Ibustrin, Ticlid, Plavix), je nutné, aby tyto léky přestal užívat 5-10 dní před plánovaným operačním zákrokem. O této skutečnosti třeba informovat lékaře, který uvedené léky ordinoval.

V případě, že klient užívá antikoagulační léčbu (léky na “ředění krve”) jako např. Orfarin, Warfarin, je nutné stav konzultovat s ošetřujícím hematologem, nebo internistou a změnou léčby připravit klienta na plasticko - chirurgický zákrok.

14 dní před plánovaným plasticko - chirurgickým zákrokem musí být klient zdravý, to znamená bez aktivních zánětových projevů (viróza, chřipka, herpes na rtech, zánět močových cest).

 

Jak probíhá operace?

Na naši kliniku přijdete v den plasticko - chirurgického zákroku, v čase, na  kterém jste se domluvili s naší manažerkou. Vždy tedy předem víte přesnou hodinu, kdy se na naši kliniku máte dostavit.

Před realizací samotného zákroku podepíšte Informovaný souhlas, případně Smlouvu o zdravotní starostlivosti.

V případě zákroku v lokální anestezii odchází klient domů bezprostředně po zákroku.

V případě zákroku v analgosedaci  zůstává klient na lůžku 3 hodiny po zákroku (dospání).

V případě zákroku v celkové anestezii je klient hospitalizován po dobu  24 hodin (jednodenní chirurgie).

Zahraniční klienti jsou o přesných detailech léčby a ubytování informování prostřednictvím našich milých manažerek.

Co je to informovaný souhlas a Smlouva o zdravotní starostlivosti?

Informovaný souhlas

Na základě platného zákona musí být každý pacient před každým vyšetřením a léčebným výkonem řádně informován o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a rizicích. Musí vědět o možných alternativách, o omezeních, která by v jeho životě v důsledku zákroku mohla nastat, ale i o léčebném režimu, jejž bude třeba dodržovat. Jedná se o písemný dokument, který předkládáme před realizací zákroku k podpisu každému klientovi.

 

Smlouva o zdravotní starostivosti

Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel (tj. klinika Aesthevita) zavazuje pečovat v rámci svého povolání či podnikání o zdraví ošetřovaného. Péče o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další služby, které se bezprostředně týkají ošetřovaného, a které jsou vedeny snahou zlepšit či zachovat jeho zdravotní stav.

 

Jak rychle po operaci se mohu vrátit domů?

Pokud je zákrok prováděn v lokální anestezii, pak klient odchází domů chvíli po zákroku. Po operaci v celkové anestezii u nás zůstává klient většinou jednu nebo dvě noci - zde záleží na typu operace. Délka hospitalizace ale vždy záleží na pooperačním stavu každého pacienta. Po každém zákroku by měl být klient v klidovém režimu, a po každém zákroku je tedy ideální domluvit si odvoz z naší kliniky.

Můžete mi zajistit odvoz domů po operaci?

Ano, samozřejmě, rádi Vás v rámci Prahy a Karlových Varů po operaci odvezeme domů. Pokud jste zdaleka a nemůžete řídit ani nemáte možnost odvozu, můžeme Vám v blízkosti naší kliniky zajistit ubytování v hotelu za zvýhodněnou cenu.

 

Je možné zajistit si na klinice ubytování?

Ubytování v hotelu, v blízkosti naší kliniky, Vám rádi zajistíme - jak v Praze, tak v Karlových Varech.

 

Jaké budu mít jizvy? Jak mám o ně pečovat?

Informace o tom, jak o sebe pečovat po zákroku, od nás získáte jak před operací, tak následně po zákroku. Po zákroku Vám naše manažerky podrobně vysvětlí, jak o jizvy pečovat. Díky důrazu na pooperační péči Vás budou po zákroku zvát také na kontroly, při kterých budeme kontrolovat, zda rekonvalescence probíhá v pořádku. Více se o pooperačních kontrolách dozvíte zde , o celkové pooperační péči najdete více informace tady.

 

Jak probíhají kontroly a převazy?

Pooperační ambulantní kontroly a převazy probíhají většinou 1 týden po operaci. Následně pak po 1, 3, 6 a 12 měsících (v závislosti od typu zákroku). Kontroly vždy provádí operatér, aby klientům byla zaručena maximální péče nejen po dobu operace, ale také během rekonvalescence. Kontroly nejsou zpoplatněny, jelikož jsou zahrnuty v ceně za plasticko-chirurgický zákrok.

Zahraniční klienti absolvují kontrolu operatérem před cestou domů, následně je možné pooperační průběh hodnotit prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace.

 

Na koho se mohu obrátit, pokud budu mít po zákroku nějaké dotazy?

Po zákroku jsme Vám samozřejmě i nadále k dispozici - obracet se můžete přímo na některou z našich manažerek - kontakty naleznete zde.

 

Jak probíhá pooperační péče a co je její součástí?

Samotnou operací naše péče o Vás samozřejmě zdaleka nekončí. Dbáme nejen na kvalitní provedení operačního zákroku, ale důležitá je pro nás i pooperační péče a pravidelné kontroly, abychom si byli jisti, že jste v pořádku a že se nám podařilo splnit Vaše očekávání.

Po návratu domů (po absolvování operace) Vás budou kontaktovat naše manažerky, které zkontrolují Váš zdravotní stav, zodpoví Vám na případné dotazy a domluví si s Vámi termín kontroly. Pokud budete mít později jakýkoli dotaz, můžete se na naše manažerky samozřejmě obracet i sami - telefonicky, přes skype nebo emailem - kontakty naleznete zde.

Jak se určuje cena zákroku a Jak probíhá platba?

Možností, jak uhradit zákrok existuje více, na výběr máte z těchto možností:

1. Platba na naší klinice úhradou celé sumy v hotovosti před realizací plasticko-chirurgického zákroku.

2. Úhradou celé sumy bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty před realizací plasticko-chirurgického zákroku.

3. Úhradou celé sumy na bankovní účet před realizací plasticko - chirurgického zákroku. Jako variabilní symbol použijte prosím Vaše datum narození (ve tvaru: DDMMRRRR) a do poznámky uveďte Vaše jméno z důvodu identifikace platby.

Je možné některé zákroky platit z pojištění?

Naše klinika nemá smlouvu s žádnou pojišťovnou, proto nelze využít platbu v rámci zdravotního pojištění. Více informací o možných způsobech platby naleznete zde.

Co zahrnuje na klinice Aesthvita služba All-Inclusive?

Stanovená cena je vždy konečná včetně nadstandardní pozákrokové péče, léků a speciálního prádla.

Součásti all-inclusive není pouze předoperační vyšetření, které si může klient zajistit u svého praktického lékaře.

 

Upozornění

Obsah této webové stránky je pouze informativní. Konkrétní plánování a realizaci plasticko - chirurgického zákroku včetně stanovení definitivní ceny za zákrok je nutné upravit na základě konzultace s klientem a po zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta.

 

Benefity

 • KOMORNÍ PROSTŘEDÍ

  nejsme továrna na krásu, prioritou je profesionální péče a individuální přístup

 • KLASICKÉ A UNIKÁTNÍ metody

  jako jsou šetrná liposukce BodyTite nebo populární lipotransfer. Naši lékaři se účastní kongresů v ČR i v zahraničí

 • MODERNÍ VYBAVENÍ, KVALITNÍ MATERIÁLY

  moderní vybavení, implantáty špičkové kvality, sterilní prostředí a vysoké hygienické standardy

 • KVALITNÍ POOPERAČNÍ PÉČE

  kvalitní pooperační prádlo, odvoz domů, důraz na pravidelné kontroly, odborní garanti na telefonu

 • PRO NÁS JSTE VÝJIMEČNÍ

  zastáváme individuální přístup ke každému klientovi, možnost platby na splátky. Komunikujeme v CZ, AJ, NJ, RJ

 • ODMĚNÍME VÁS

  za Vaši věrnost Vás rádi odměňujeme, nabízíme různé výhody v rámci věrnostního programu

ZAVOLEJTE NÁM