I nepatrný estetický zákrok pomůže k vnitřní vyrovnanosti, říká herec a moderátor Miroslav Šimůnek

Pohybujete se v televizi a na akcích, kde jsou ženy perfektně nalíčené, pěkně oblečené… Myslíte si, že to ovlivnilo váš pohled na krásu u žen?  

Ze samé podstaty obliby žen jako takové ani ne. Ovšem když vidíte, jak dokáže make-up a rafinované oblečení podtrhnout, zvýraznit kladné rysy ženy, či naopak skrýt její případné nedostatky, neříkám, že se mi to jako každému muži nelíbí, naopak.

Jak si představujete ideál ženské krásy?

Ideál krásy neexistuje. Nikdo není dokonalý a právě v tom, pokud bych měl popsat takový ideál, vidím správný směr. Žena se vám prostě buď líbí, anebo ne.

Ne každý je se svým tělem spokojený/smířený. Co si myslíte o podstupování plastických operací?

Jsem jejich zastáncem už jen z jednoduchého důvodu – nabytí pocitu většího sebevědomí a na něj navazující spokojenosti sama se sebou, což přináší další pochopitelná pozitiva nejen do života samotné ženy, ale i jejího okolí. Samozřejmě jsem ovšem příznivcem přirozenějších, jemných zkrášlení, nikoliv extrémně viditelných změn, pokud to není vyloženě potřeba ze zdravotního hlediska.

Jak pohlížíte na plastiky u mužů?

U mužů je to podle mě naprosto stejné jako u žen. I jim může estetický zákrok, byť nepatrný, výrazně pomoci k vnitřní vyrovnanosti.

Nedávno jste se stal tváří kliniky plastické a estetické chirurgie Aesthevita. Co vás na spolupráci zaujalo a jak se vám líbilo na prohlídce kliniky?

Rozhodl jsem se ke spolupráci na základě znalosti nesmírné profesionality této kliniky, obrovských operačních úspěchů mimo jiné pana doktora Jána Pilky, který je dokonce jediným lékařem v Česku, co se týče některých specifických operačních zákroků. Zázemí kliniky samotné je skutečně na světové úrovni. V neposlední řadě je pro mě zásadním faktem k podobným rozhodnutím především lidský a na výsost přátelský přístup týmu pracujícího na klinice. Nejenže svým klientům vytváří až rodinné zázemí, ale získává si naprostou důvěru v úspěch jakéhokoliv estetického zákroku.