Vzdělání

MUDr. Martin Boháč, PhD. vystudoval medicínu na Slovensku, na lékařské fakultě UK v Bratislavě, kde také skládal atestaci z plastické chirurgie. Na této fakultě později získal i titul PhD. Evropskou atestaci ukončil v Bruselu a získal tak titul FEBOPRAS. Je také magistrem managementu ve zdravotnictví. V současnosti je držitelem licence pro Slovensko a Českou republiku.

Členství v profesních sdruženích

MUDr. Martin Boháč, PhD. je aktivním členem profesních komor a společností: 

  • SLS - Slovenská lékařská komora
  • SSPLR - Slovenská společnost pro léčení ran
  • SSPECH - Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie
  • IPRAS - Mezinárodní konfederace pro plastickou, estetickou a rekonstrukční chirurgii
  • ESPRAS - Evropská společnost pro plastickou, estetickou a rekonstrukční chirurgii
  • ISAPS - Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii
  • EBOPRAS - Evropský výbor pro plastickou, estetickou a rekonstrukční chirurgii

 

Praxe

MUDr. Martin Boháč, PhD. má dlouholetou praxi v oblasti plastické chirurgie. Od roku 2008 pracoval, a stále ještě pracuje, na Klinice plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie v Univerzitní Nemocnici v Bratislavě jako plastický chirurg. Od roku 2014 svoji praxi rozšířil, když přijal nabídku pracovat na naší klinice Asesthevita, kde se stejně jako v Bratislavě věnuje plastické chirurgii. Klienti se s ním mohou setkat jak v Praze, tak v Karlových Varech.

Ve své praxi se MUDr. Martin Boháč, PhD. zabývá především rekonstrukcemi prsu po rakovině, v rámci visegrádského projektu New Mamma, autotransplantací tuku a estetickou chirurgií. Jako jeden z prvních ve svém oboru se začal zabývat výzkumem dospělých kmenových buněk z tukové tkáně a jejich klinickou aplikací s využitím nejnovější 3D před a pooperační analýzy. Je také členem týmu odborníků z Ústavu experimentální onkologie SAV a LF UK, kteří se věnují výzkumu a využití dospělých kmenových buněk v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

Kongresy a zahraniční pobyty

Stejně jako jeho kolegové, také MUDr. Martin Boháč, PhD. pravidelně navštěvuje zahraniční kongresy a workshopy po celém světě. Aby měl přehled o nejnovějších trendech, neváhá cestovat za novými zkušenostmi například do těchto zemí: Rakousko, Maďarsko, Belgie, Německo, Řecko, Švýcarsko, Itálie, Singapur, Korea, Čína, Taiwan, Kanada, USA ale jezdí i po Slovensku a České republice. V roce 2014 se zúčastnil humanitární mise ISAPS LEAP na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku.

Proč jsem se rozhodl pro plastickou chirurgii

Moje práce mě naplňuje. Mám možnost pomáhat lidem s úpravou jejich vzhledu, ale mohu jim pomoci i v nelehkých životních situacích. Na základě svých zkušeností v plastické chirurgii jsem založil Občanské Sdružení MAMMA feminina, které se zabývá především osvětou v oblasti rekonstrukce prsu u pacientek po překonání rakoviny.

Jsem rád, když můžu našim klientům pomoci, aby se cítili dobře a byli sami se sebou spokojeni. Často estetické změny pomůžou klientům zvýšit sebevědomí, cítí se lépe a jsou šťastnější. A to mi dělá radost.

MUDr. Martin Boháč, PhD.
Plastický chirurg