Vzdělání

MUDr. Peter Chovan vystudoval lékařskou fakultu University Komenského v Martině. Vysokoškolská studia ukončil s červeným diplomem. Již během studia se chtěl věnovat chirurgickým oborům. Postupně se propracoval přes různé chirurgické obory až k estetické plastické chirurgii. Má atestaci ze všeobecné chirurgie, kterou získal v roce 1993 na Institutu postgraduální medicíny v Bratislavě. Atestaci z plastické chirurgie obhájil v roce 1995 na Slovenské Zdravotnické Univerzitě u doc. MUDr. Janoviče. Po 10letém tréninku a dlouhodobé stáži v USA získal v roce 1999 doplňkovou specializační atestaci v neurochirurgii na Slovenské Zdravotnické Univerzitě.

Členství v profesních sdruženích

MUDr. Peter Chovan je aktivním členem profesních komor a společností:

  • ČLK - Česká lékařská komora
  • SLS - Slovenská lékařská komora
  • SSPECH - Slovenská společnost plastické a estetické chirurgie
  • SECH - Společnost estetické chirurgie ČLS JEP
  • ČLS JEP Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, ISAPS, IPRAS a Espras
  • SLS Slovenská lékařská společnost
  • SRS Slovenská rinologická společnost

Praxe

MUDr. Peter Chovan má v oblasti plastické chirurgie více než 20letou praxi. V době, kdy získal doplňkovou specializační atestaci v neurochirurgii, byly na Slovensku možnosti v oblasti neurochirurgie velice limitované, rozhodl se pro plastickou chirurgii a zpočátku se věnoval problematice periferních nervů a jejich poraněním. Po zahraničních stážích na Taiwanu a v Rakousku se začal více věnovat estetické chirurgii, především prsou a obličeje. Poté co obhájil atestaci z plastické chirurgie, se začal věnovat problematice rhinoplastiky ve spojení s jejími funkčními aspekty. V současné době se zaměřuje především na modelace prsou spojené s augmentací s využitím vlastní tkáně prsu jako implantátu, tedy zvětšení prsou bez použití cizího tělesa, a to při jedné operaci, modelaci prsou se současným zvětšením pomocí prsních implantátů při jedné operaci, zvětšení prsou pomocí prsních implantátů klasickým způsobem a zvětšení prsou přes podpaží pod kontrolou endoskopu. Dále na lipotransfer (přenos vlastního tuku) do prsou a pozadí metodou Pure-Graft, Brasilian buttock lift, korekce těla po bariatrické terapii a velkém zhubnutí (operace převisů kůže na břiše, pažích či stehnech), mummy make-over - kombinované operace po porodu - korekce prsů, břicha a tukových depozit (liposukce), XXXL liposukce s použitím invazivní radiofrekvence BodyTite, body lift, estetickou a funkční rhinoplastiku (operace nosu) a Minimal Scar SMAS facelift.

Kongresy a zahraniční pobyty

MUDr. Chovan se aktivně zajímá o novinky ve svém oboru a kontinuálně doplňuje své odborné vzdělání. Zúčastnil se i mnoha odborných stáží a školení na Taiwanu, v Itálii, Německu, Velké Británii, Belgii, Rakousku, Rumunsku a v USA. Účastní se také kongresů a workshopů v České a Slovenské republice.

Proč jsem se rozhodl pro plastickou chirurgii

Oboru estetické plastické chirurgie se věnuji kvůli možnosti pomoci lidem, kteří trpí tím, co jim příroda nadělila moc, anebo naopak málo. Tito lidé trpí hodně psychicky a prostřednictvím esteticko-chirurgických zákroků jim umím pomoci.

MUDr. Peter Chovan
Plastický chirurg