Vzdělání

MUDr. Marián Sandecký vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Bratislavě. Na stejné fakultě složil atestaci v oboru Anesteziologie a Intenzivní medicína. Je držitelem licence pro Slovensko a Českou republiku.

Členství v profesních sdruženích

MUDr. Marián Sandecký je aktivním členem profesních komor a společností:

  • ČLK - Česká lékařská komora
  • SLK - Slovenská lékařská komora

 

 

Praxe

Jeho praxe je pestrá, zkušenosti získal na různých klinikách. V letech 2005 až 2006 pracoval jako záchranář v rámci International Rescue System. Poté čtyři roky působil jako lékař v Úrazové nemocnici v Brně, odkud se v roce 2009 přesunul na Kliniku anestezologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, kde pracuje i v současnosti. Na klinice Aesthevita pracuje MUDr. Marián Sandecký jako anesteziolog od roku 2014.

Kongresy a zahraniční pobyty

MUDr. Marián Sandecký si rád rozšiřuje své znalosti na zahraničních kongresech  a workshopech - ať už jsou to Rakusko, Německo, Anglie, Slovensko, nebo Francie.

Proč jsem si vybral anesteziologii

Obor Anesteziologie a intenzivní medicína jsem si vybral pro jeho široké medicínské uplatnění. Na jedné straně je to anesteziologická část, jejímž cílem je nejen pacienta uspat, ale také jej v plném zdraví probudit a během dané operace mu zabezpečit maximální komfort. Na druhé straně je to intenzivní část - intenzivní medicína, kde bylo mým hlavním cílem naučit se rychle a správně reagovat v situacích, kdy je pacient v bezprostředním ohrožení života.

MUDr. Marián Sandecký
Anesteziolog