Vzdělání

Martin Červeňák se v letech 2005 až 2007 věnoval pomaturitnímu specializačnímu studiu v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči. V roce 2012 pak získal bakalářský titul na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Poté pokračoval magisterským studiem v oboru ošetřovatelství.

Praxe

Jako zdravotní sestra chirurgického oddělení JIP pracoval Martin Červeňák v letech 2001 a 2002 v Nemocnici Ostrov v Ostrově nad Ohří. Mezi lety 2002 a 2008 se přesunul na oddělení pooperační a resuscitační péče Kardiochirurgické kliniky v Praze. Na stejně specializovaném oddělení pak pokračoval ve své praxi v pražské Nemocnici na Homolce. V roce 2008 se několik měsíců věnoval také péči o seniory v Domove Sue Ryder. Bohaté zkušenosti získával od roku 2012 také na revmatologickém oddělení Thomayerovy nemocnice. V roce 2015 nastoupil na pozici vrchní sestra na lůžkové oddělení kliniky Aesthevita, kde se stará o klienty v pooperační péči.

Proč jsem se rozhodl pro práci na klinice plastické chirurgie

K lékařství to Martina Červeňáka táhlo už od dětství. Odjakživa ho bavilo pečovat o druhé. Na jeho práci v oboru plastické chirurgie ho baví fakt, že klienti z kliniky odcházejí s větší sebedůvěrou. V Aesthevitě mu vyhovuje také pracovní kolektiv a vysoce profesionální prostředí.

Martin Červeňák
Vrchní lůžková sestra