Vzdělání

2006 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2012 špecializácia v odbore plastická chirurgia, Klinika plastickej a estetickej chirurgie LFUK, Bratislava
2015 európska špecializácia v odbore plastická chirurgia, European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Brussels 
2015 - štúdium manažmentu a financovania vo verejnom zdravotníctve "Master of Health Administration", Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Praxe

2006 - 2007 Oddelenie chirurgie ruky, Univerzitná nemocnica Bratislava
2007 - 2009 I. Chirurgická klinika LFUK, Univerzitná nemocnica Bratislava
2009 - 2017 Klinika plastickej a estetickej chirurgie LFUK, Oddelenie chirurgie ruky, Univerzitná nemocnica Bratislava
2011 - Plastisk kirurgi, Oslo, Norway
2013 - Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ege University, Izmir, Turkey
2013 - Mediskin, Bratislava
2013 - Centrum Kramare, Bratislava
2015 - The Royal College of Surgeons, London, Great Britain
2016 - ISCARE, Praha, Česká Republika