Vzdělání

2006 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012 - špecializácia v odbore plastická chirurgia, Klinika plastickej a estetickej chirurgie LFUK, Bratislava

2015 - európska špecializácia v odbore plastická chirurgia, European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Brussels

2015 - štúdium manažmentu a financovania vo verejnom zdravotníctve "Master of Health Administration", Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Praxe

2006–2007 - Oddelenie chirurgie ruky, Univerzitná nemocnica Bratislava

2007–2009 - I. Chirurgická klinika LFUK, Univerzitná nemocnica Bratislava

2009–2017 - Klinika plastickej a estetickej chirurgie LFUK, Oddelenie chirurgie ruky, Univerzitná nemocnica Bratislava

2011 - Plastisk kirurgi, Oslo, Norway

2013 - Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ege University, Izmir, Turkey

2013 - Mediskin, Bratislava

2013 - Centrum Kramare, Bratislava

2015 - The Royal College of Surgeons, London, Great Britain

2016 - ISCARE, Praha, Česká republika