Bohuslava Suchánková

Vzdělání

Bohuslava Suchánková vystudovala obor zdravotní sestra na SZŠ v Turnově (1992 – 1995). V průběhu své praxe absolvovala několik speciálních kurzů. Naposledy to byl ARIP (2017 – 2019), specializační vzdělávací program v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

Proč jsem se rozhodla pro práci na klinice plastické chirurgie?

K lékařství to Bohuslavu Suchánkovou táhlo už od dětství. Odjakživa ji bavilo pečovat o druhé. Na práci v oboru plastické chirurgie ji vždycky potěší, že klienti z kliniky odcházejí s větší sebedůvěrou. V Aesthevitě jí vyhovuje také pracovní kolektiv a vysoce profesionální prostředí.

Bohuslava Suchánková
Vrchní lůžková sestra

Praxe

Svoji kariéru začala Bohuslava Suchánková na Ortopedicko-traumatologickém oddělení v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou (1995 – 2000). Zde poté pokračovala na Chirurgickém oddělení – oddělení pooperační péče (2000 – 2010) a následně přešla na Urgentní příjem chirurgie (2010 – 2012). Od roku 2013 pracovala v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Chirurgickém oddělení – JIP. V roce 2020 nastoupila na pozici vrchní sestra na lůžkové oddělení kliniky Aesthevita, kde se stará o klienty v pooperační péči.