Vybrali jsme pro vás. Nedostatek lékařů je dlouhodobý problém

Lékaři chybí nejen v nemocnicích. Česká republika trpí nedostatkem stomatologů, praktických lékařů, pediatrů a lékařů na estetických klinikách. U zdravotních sester je leckde situace ještě horší. V soukromém sektoru sice panují lepší platové a provozní podmínky, ale i tak tu další posily pořád chybí. Nejčastěji do soukromých klinik míří odborníci na estetickou a plastickou chirurgii, asistovanou reprodukci, oční operace a pohybovou medicínu. Personální problém se netýká pouze menších a krajských nemocnic. Lékaři a zdravotní sestry (s nástupním platem 15 000–18 000 korun po sedmi  letech výuky) chybí i v hlavním městě. Se stejným problémem se potýkala také klinika plastické chirurgie Aesthevita.

Nízký plat, neuznané přesčasy a chaotické vzdělávání

Plat ve státním zařízení se u čerstvě vystudovaného lékaře pohybuje kolem 30 000 Kč hrubého. Mnozí z nich za něj odpracují i více než 250 hodin měsíčně. Veřejným tajemstvím jsou hodiny neuznaných přesčasů navíc, které lékařům nikdo neproplatí. V zahraničí může za stejné noční a víkendové služby získat až čtyřikrát tolik. Přesčasy jsou tam legálně dodržované a oceňované.

Kromě vyššího ohodnocení nabízí v zahraničních klinikách i méně chaotický přístup k atestaci a postgraduálnímu vzdělávání. Mnoho lékařů tak paradoxně neutíká před nízkým platem a nikdy nekončícími službami, ale za lépe dostupným vzděláváním. Do zahraničí odchází asi 20 procent promovaných lékařů. Nnejčastěji se usadí v Německu, Rakousku nebo Velké Británii.

V českých nemocnicích pracuje mnoho lékařů z ciziny

V Česku je momentálně zaměstnáno více než 4000  lékařů a téměř 2500 zdravotních sester se zahraničním původem. Jedná se především o lékaře z východu, kteří se za prací stěhují. Krajským nemocnicím i přesto chybí desítky sester i lékařů – celkem v České republice aktuálně chybí na 3000 profesionálních doktorů. Proto bylo ke studiu na lékařských fakultách všeobecného lékařství letos připuštěno o 15 procent více uchazečů. Dále byly navýšeny státní prostředky pro zvýšení platů lékařů i sester. Jejich výše však stále nemůže konkurovat soukromým a zahraničním klinikám.

Jdou za lepším

Dokud českým absolventům medicíny nebude nabídnut adekvátní plat a podmínky pro výkon práce, musí se česká zdravotnická zařízení smířit se skutečností, že budou lékaři a sestry odcházet za lepším. Pětina absolventů ihned po promoci odchází na lukrativnější pracovní místa v zahraničí. Dříve se doktorům finančně i pracovně vyplatil soukromý sektor. Jde hlavně o  estetické kliniky, centra asistované reprodukce a lékaře nabízející oční operace. Navzdory vyšším mzdám je jich dnes nedostatek i tu. Peníze při výběru místa povolání sice hrají roli, lékaři však požadují i uznání přesčasů, menší administrativní zátěž a snadněji dostupnou atestaci a postgraduální studium.

Článek vyšel na: bit.ly/AesthevitaPodnikatelLekari