Zvětšení neboli augmentace prsou? Tipy, jaké vybrat imlantánty

Blíží se léto – období, ve kterém nejvíce odhalujeme svá těla. Začátkem jara tedy stoupá zájem o zákroky, které souvisí s tvarováním křivek. V tomto ročním období je totiž ještě relativně chladno, ranky a jizvičky se tedy dobře hojí a navíc na celkové zhojení je do bikin ještě dost času.

 

Jakou partii svého těla ženy před létem nejvíce řeší? Jaký zákrok je tedy na jaře jedním z nejčastějších? Odpověď je jednoduchá – nejčastějším zákrokem před létem je zvětšení neboli augmentace prsou. Sama uvažujete nad tímto zákrokem? Právě pro Vás je tento článek, ve kterém se dozvíte základní informace o augmentaci, typech implantátů, metodách jejich vložení atd.

 

 

Chci mít větší prsa. Otázka číslo jedna – jakou velikost?

Velikost prsních implantátů je uváděna v mililitrech. Jsou vyráběny ve velikostech od 100ml do 1000ml. Mezi nejpoužívanější patří implantáty v rozmezí 200ml – 350ml. S pomocí zkušeného plastického chirurga je zapotřebí zvolit správnou velikost implantátu. Při výběru by měla být respektována celková postava pacientky a její proporce, výška, šíře hrudníku, ale i velikost prsní žlázy a samozřejmě přání pacientky.

 

Mezi dva nejčastěji používané typy tvaru implantátů patří:

 

SFÉRICKÝ (KULATÝ) IMPLANTÁT

  • Jejich užití zajistí stejně přirozený tvar – odpadátím riziko deformace tvaru prsu při eventuální rotaci implantátu.
  • Dodává objem především horní polovině prsu.

 

ANATOMICKÝ (KAPKOVITÝ) IMPLANTÁT

  • Implantáty jsou ve tvaru kapky – největší objem získá spodní část prsu.
  • Ve většině případů oproti kulatému typu implantátů působí přirozenějším vzhledem – kopírují tak křivky ženského těla.
  • Doporučuje se u žen, které samy nemají dostatek tkáně, která by se přirozeně vytvarovala, dále také u hubených pacientek nebo pacientek s výraznou asymetrií prsů.

 

Umístění implantátu – více variant

Metoda vložení implantátu je u každé pacientky vždy individuální záležitost. Ta by měla dbát na doporučení svého operatéra a nechat si poradit. Pro umístění implantátu je důležité zohlednit i to, do jaké míry jsou prsa pokleslá, stav kvality kůže, množství tukové tkáně prsou, věk pacientky a mnohé další faktory.

 

Metoda vložení pod žlázu

V tomto případě je implantát vložen do “kapsy” (dutiny), která je vytvořena separací od prsního svalu. Implantát je tedy umístěn mezi prsní žlázou a svrchní vrstvou velkého prsního svalu. Výhoda spočívá ve výrazně menší pooperační bolestivosti v porovnání s umístěním implantátů pod sval. Nevýhodou může být naopak jejich větší hmatatelnost v horní polovině prsů nebo rýsující se okraj implantátu, kterou ale na klinice Aesthevita řeší vyplněním za pomoci přenosu vlastního tuku. Toto umístění je vhodné pro ženy s mírným poklesem poprsí.

 

Metoda vložení pod sval

Umístění implantátu pod prsní sval je řešení vhodné pro pacientky, které mají méně vyvinuté poprsí. Sval přikrývá horní část implantátu a díky tomu zaručuje plynulý přechod neboli spád horní části prsu. Implantát je tak plně kryt svalem a ostatní tkání prsou – na vzhled je tak přirozenější. Tato metoda umístění také snižuje riziko kapsulární kontraktury. Nedoporučuje se ale pro pokleslá prsa, protože by působila nepřirozeným dojmem. Nevýhodou je i větší pooperační bolestivost.

 

Metoda “dual plane” neboli vložení částečně pod žlázu a částečně pod sval

Metoda, která je u estetických augmentací stále populárnější. Důvodem je možnost řešení nejen nedostatku objemu, ale i mírného nebo středního poklesu prsů. Tato metoda zaručuje největší přesnost umístění implantátů a zároveň nejlepší tvarování dolní části prsů, která tak získají přirozený tvar.

“Při vkládání anatomických implantátů volím převážně tuto metodu, má totiž několik výhod. Nejen že má tato metoda ve výsledku více přirozený tvar prsů, ale v dlouhodobém časovém horizontu pomáhá zabránit tzv. Waterfall deformity efektu. To jsou hlavní důvody, proč se domnívám, že metoda “dual plane”, kterou v České republice mnoho plastických chirurgů neprovádí, je rozumným kompromisem,” říká MUDr. Ján Pilka.

 

Operační přístupy aneb jakými způsoby může chirurg operovat

 

Řez vedený z podprsní rýhy neboli inframamární přístup

V tomto případě je řez vedený v podprsní rýze a jedná se o nejčastější způsob. Takto je vedeno cca 70 až 80% všech augmentací. Chirurg má tak díky několikacentimetrovému řezu vedenému pod prsem jasný přehled o prostoru a přesném umístění implantátu.Tento způsob se doporučuje například ženám, které ještě nekojily – nedochází při něm totiž k porušení prsní žlázy.

 

Řez vedený kolem prsního dvorce neboli periareolární přístup

K řezu vedenému kolem prsního dvorce se nejčastěji přistupuje v případech, kdy je augmentace navíc spojena s modelací prsou.Dochází tedy nejen ke zvětšení prsou, ale i k úpravě jejich tvaru či velikosti prsního dvorce. Tento operační postup je pro chirurga náročnější, ale výhodou je pro pacientku “skrytá” jizva, která je jen minimálně viditelná. Nevýhodou je zvýšené riziko případných komplikací např. s kojením nebo citlivostí bradavky. Důvodem bývá narušení prsní žlázy.

 

Řez vedený z podpaží, tzv. transaxilární přístup

V dnešní plastické chirurgii se používá ojediněle. Pokud operatér při této metodě nepoužije endoskop (kameru), kapsu pro prsní implantát preparuje, dá se říci “naslepo” a je pro něj obtížnější ho umístit správně, navíc se tím i výrazně zvyšuje riziko pooperačních krvácivých komplikací.

 

Prsní implantáty dělíme i podle jejich povrchu. 

Na klinice Aesthevita preferují implantáty s mikropolyurethanovým povrchem. Riziko kapsulární kontraktury je u tohoto povrchu sníženo na 1%, což je oproti ostatním typům povrchů jednoznačně nejnižší. Není to však jeho jediná výhoda. Více se o tomto typu implantátů dozvíte zde.

 

Podívejte se na ukázky naší práce. Fotografie augmentanací (zvětšení prsou) najdete zde.